rozpuk jízlivý / Cicuta virosa

Hlavní znaky

- kořen dutý, uvnitř přehrádkovaný
- lodyha přímá, dutá, jemně rýhovaná, od poloviny bohatě větvená
- spodní listy velké, dlouze řapíkaté, 2-3x peřenosečné
- listové úkrojky svrchu drsné, na okrajích pilovité
- obaly chybí

Počet chromozómů: 22

Ekologie

Roste na březích stojatých vod, na nezpevněných půdách, v bažinných olšinách či v mírně zrašelinělých půdách. Diagnostický druh vegetace sv. Cicution virosae.

Rozšíření

Euroasijský druh se souvislým areálem od Skotska po střední Asii.

V České republice se vyskytuje v poříčí větších řek na dolních a středních tocích, častý je též v rybničních pánvích. Především v termofytiku.

Zajímavosti

Celá rostlina je prudce jedovatá.

Literatura

Křísa B. (1997): Rod Cicuta L. In: Slavík B.: Květena České republiky vol. 5. - Academia, Praha.Zpracoval: Václav Dvořák

Zásobní orgán/orgán klonálního růstu

© Václav Dvořák

rozpuk jízlivý  <i>(Cicuta virosa)</i>

Habitus

© Michal Krátký

rozpuk jízlivý  <i>(Cicuta virosa)</i>

List

© Václav Dvořák

rozpuk jízlivý  <i>(Cicuta virosa)</i>

Habitus

© Václav Dvořák

rozpuk jízlivý  <i>(Cicuta virosa)</i>

Habitus

© Zuzana Mruzíková

rozpuk jízlivý  <i>(Cicuta virosa)</i>