pcháč oset / Cirsium arvense

Synonyma

Serratula arvensis L., Cirsium incanum Bieb., Cnicus arvensis (L.) G., M. et Sch., Breea arvensis (L.) Less.

Hlavní znaky

- rostliny vytrvalé
- lodyha nekřídlatá nebo v dolní polovině ostnitě křídlatá
- listy nesbíhavé
- úbory jednotlivé na koncích větví bohatě větveného složeného květenství
- chmýr po odkvětu delší než 2 cm

Počet chromozómů: 34

Variabilita

Pcháč oset se spíše vzácně kříží s některými dalšími zástupci rodu pcháč, např. Cirsium oleraceum, C. rivulare, C. palustre a C. canum.

Ekologie

Roste jako plevel v obilovinách a okopaninách, často na ruderálních stranovištích, na navážkách, výsypkách, podél komunikací, na ladách, pasekách, pastvinách i loukách.

Rozšíření

Euroasie, zavlečen do Severní i Jižní Ameriky, do Austrálie a na Nový Zéland.

V České republice se hojně až obecně vyskytuje po celém území, zejména v teplých oblastech, ale intenzivně proniká i do poloh oreofytika.

Zajímavosti

Nepříjemný polní plevel vytvářející bujný systém kořenů. Snadno přežívá extrémní výkyvy počasí.

Literatura

Bureš P. (2004): Rod Cirsium Mill. In: Slavík B. & Štěpánková J. (ed.): Květena České republiky vol. 7. - Academia, Praha, 385-419.Zpracoval: Václav Dvořák

Ostatní

© Martin Duchoslav

pcháč oset <i>(Cirsium arvense)</i>

Habitus

© Alena Jírová

pcháč oset <i>(Cirsium arvense)</i>

List

© Alena Jírová

pcháč oset <i>(Cirsium arvense)</i>

Květ/Květenství

© Bohumil Trávníček

pcháč oset <i>(Cirsium arvense)</i>

Plod

© Bohumil Trávníček

pcháč oset <i>(Cirsium arvense)</i>