pcháč žlutoostenný / Cirsium brachycephalum

Hlavní znaky

- dvouletá, ostnitá bylina
- lodyha přímá, jednoduchá nebo jen v horní části větvená, olistěná po celé délce
- nejdolnější listy květonosných lodyh celokrajné
- lodyžní listy po obou stranách olysalé
- vnější a střední zákrovní listeny zakončeny 1-2 mm dlouhým žlutavým ostnem
- květy růžové až světle fialové
- stopky květenství hustě plstnatě krémově bíle oděné

Počet chromozómů: 34

Ekologie

Roste na vlhkých až bažinatých loukách a okrajích rákosin, na pastvinách. Světlomilný, halofilní druh, který preferuje minerálně bohatší, zasolené půdy.

Rozšíření

Endemit Panonské nížiny.

V České republice vzácný, kriticky ohrožený druh, vyskytující na několika lokalitách na jižní Moravě, kde dosahuje SZ okraje areálu.

Literatura

Bureš P. (2004): Rod Cirsium Mill. In: Slavík B. & Štěpánková J. (ed.): Květena České republiky vol. 7. - Academia, Praha, 385-419.Zpracoval: Erik PORUBSKÝ
Recenzoval: Radim J. Vašut - BOT/BIKR

Habitus

© Václav Dvořák

pcháč žlutoostenný <i>(Cirsium brachycephalum)</i>

Květ/Květenství

© Martin Duchoslav

pcháč žlutoostenný <i>(Cirsium brachycephalum)</i>

Habitus

© Martin Duchoslav

pcháč žlutoostenný <i>(Cirsium brachycephalum)</i>

Stonek

© Martin Duchoslav

pcháč žlutoostenný <i>(Cirsium brachycephalum)</i>