pcháč bahenní / Cirsium palustre

Synonyma

Carduus palustris L., Cnicus palustris (L.) Willd.

Hlavní znaky

- lodyha přímá, tuhá, tlustá, v horní části obloukovitě větvená, rovnoměrně olistěná po celé délce, často hnědofialově naběhlá
- nejdolnější listy květonosných lodyh peřenolaločné až peřenodílné
- lodyžní listy na líci řídce pýřité, na rubu hustě pýřité
- vnější zákrovní listeny s kratičkým měkkým fialovým ostnem
- střední zákrovní listeny hrotité, s fialovým kopinatým přívěskem
- stopky květenství bíle pavučinaté až plstnaté

Počet chromozómů: 34

Variabilita

Hojně se vyskytuje kříženec s Cirsium oleraceum, Cirsium canum, s menší frekvencí s Cirsium rivulare.

Ekologie

Roste na mokrých a rašelinných loukách, ve vlhkých terénních depresích, na vlhkých pasekách, v olšinách, na prameništích. Světlomilný druh.

Rozšíření

Evropa, zavlečený do Severní Ameriky a na Nový Zéland.

V České republice se vyskytuje hojně po celém území, s největší frekvencí v polohách oreofytika, s nejnižší frekvencí v Panonském termofytiku.

Literatura

Bureš P. (2004): Rod Cirsium Mill. In: Slavík B. & Štěpánková J. (ed.): Květena České republiky vol. 7. - Academia, Praha, 385-419.Zpracoval: Martina JAKOUBKOVÁ
Recenzoval: Radim J. Vašut - BOT/BIKR

Květ/Květenství

© Radim J. Vašut

pcháč bahenní <i>(Cirsium palustre)</i>

List

© Jan Ševčík

pcháč bahenní <i>(Cirsium palustre)</i>

Květ/Květenství

© Jan Ševčík

pcháč bahenní <i>(Cirsium palustre)</i>

Květ/Květenství

© Martin Duchoslav

pcháč bahenní <i>(Cirsium palustre)</i>

Habitus

© Bohumil Trávníček

pcháč bahenní <i>(Cirsium palustre)</i>

Stonek

© Bohumil Trávníček

pcháč bahenní <i>(Cirsium palustre)</i>

Habitus

© Alena Jírová

pcháč bahenní <i>(Cirsium palustre)</i>