pcháč potoční / Cirsium rivulare

Synonyma

Carduus rivularis Jacq., Cnicus rivularis (Jacq.) Willd., C. salisburgensis Willd., Cirsium salisburgense (Willd.) G. Don in Loudon

Hlavní znaky

- kořeny neztlustlé
- listy hrubě zubaté až peřenodílné, nejširší přízemní list širší než 5 cm
- úbory na vrcholu lodyhy často po 2-3 nahloučené, vzácněji jednotlivé

Počet chromozómů: 34

Variabilita

Nejčastěji se kříží s Cirsium palustre, ostatní kříženci jsou spíše vzácní.

Ekologie

Roste na vlhkých, rašelinných a slatinných loukách, v nivách potoků a řek, v přikopech, na prameništích a světlých olšinách. Světlomilný druh.

Rozšíření

JZ, střední a V Evropa.

V ČR těžiště výskytu leží v karpatském mezofytiku, odkud přesahuje na SZ Moravu a do V a S Čech. Směrem na západ areál vyznívá ojedinělými výskyty na Z Moravě a v J Čechách.

Podobné druhy

Literatura

Bureš P. (2004): Rod Cirsium Mill. In: Slavík B. & Štěpánková J. (ed.): Květena České republiky vol. 7. - Academia, Praha, 385-419.Zpracoval: Michaela SOPKO
Recenzoval: Radim J. Vašut - BOT/BIKR

Květ/Květenství

© Radim J. Vašut

pcháč potoční <i>(Cirsium rivulare)</i>

Květ/Květenství

© Michal Krátký

pcháč potoční <i>(Cirsium rivulare)</i>

Květ/Květenství

© Vladimír Nejeschleba

pcháč potoční <i>(Cirsium rivulare)</i>

Květ/Květenství

© Vladimír Nejeschleba

pcháč potoční <i>(Cirsium rivulare)</i>