plamének přímý / Clematis recta

Synonyma

Clematis erecta All.

Hlavní znaky

- nepopínavá bylina, jen vzácně dřevnatějící
- lodyha podélně rýhovaná
- květy v bohatých vrcholových vidlanech

Počet chromozómů: 16

Ekologie

Roste na křovinatých stráních, ve světlých hájích. Preferuje bazické vápencové substráty.

Rozšíření

Evropský druh.

V České republice se vyskytuje roztroušeně v planárním až suprakolinním stupni termofytika a mezofytika.

Literatura

Futák J. (1982): Clematis L. In: Futák J. & Bertová L., eds, Flóra Slovenska 3, Veda, Bratislava, 261-273.
Křísa B. (1990): Rod Clematis 
L. In: Hejný S. & Slavík B. (eds.): Květena České republiky vol. 2. - Academia, Praha, 471-474.Zpracoval: Václav SVOBODA
Recenzoval: Radim J. Vašut - BOT/BIKR

Habitus

© Martin Duchoslav

plamének přímý <i>(Clematis recta)</i>

Plod

© Martin Duchoslav

plamének přímý <i>(Clematis recta)</i>

List

© Martin Duchoslav

plamének přímý <i>(Clematis recta)</i>

Habitus

© Martin Duchoslav

plamének přímý <i>(Clematis recta)</i>

Květ/Květenství

© Bohumil Trávníček

plamének přímý <i>(Clematis recta)</i>

Habitus

© Michal Hroneš

plamének přímý <i>(Clematis recta)</i>

Květ/Květenství

© Radim J. Vašut

plamének přímý <i>(Clematis recta)</i>