hořinka východní / Conringia orientalis

Synonyma

Brassica orientalis L.

Hlavní znaky

- jednoletá, lysá a sivě ojíněná bylina
- listy srdčitě střelovitou bází objímavé
- květní stopky 4-9 mm dlouhé
- korunní lístky žlutavě nebo zelenavě bílé
- chlopně na plodech vynikle jednožilné, proto šešule 4hranné

Počet chromozómů: 14

Ekologie

Roste na polích, úhorech, okrajích polních cest, na mezích, úvozech a vinicích, náspech a nádražích. Preferuje bazické podklady.

Rozšíření

Evropa (vyjma severní a západní kam je zavlékán), JZ Asie, zavlečen také do Severní Ameriky.

V České republice velmi vzácný, kriticky ohrožený druh (C1), který se vyskytuje zejména v termofytiku stř. Čech, dolního Poohří a Polabí, též na jižní a střední Moravě. V posledních desetiletích lokalit dosti ubylo.

Podobné druhy

Literatura

Smejkal M. (1992): Conringia Adanson – In: Hejný S. & Slavík B. (eds), Květena České republiky 3, Academia, Praha, 199-200.Zpracoval: Helena ŠTEFANOVÁ
Recenzoval: Radim J. Vašut - BOT/BIKR

Květ/Květenství

© Václav Dvořák

hořinka východní  <i>(Conringia orientalis)</i>

Květ/Květenství

© Václav Dvořák

hořinka východní  <i>(Conringia orientalis)</i>

List

© Václav Dvořák

hořinka východní  <i>(Conringia orientalis)</i>

Habitus

© Václav Dvořák

hořinka východní  <i>(Conringia orientalis)</i>

Plod

© Václav Dvořák

hořinka východní  <i>(Conringia orientalis)</i>