vranožka šupinatá / Coronopus squamatus

Synonyma

Lepidium coronopus (L.) Al-Shehbaz

Hlavní znaky

- jednoleté nebo dvouleté lysé poléhavé byliny
- listy dlouze řapíkaté, peřenosečné, s 3-7 páry úkrojků
- korunní lístky bílé
- plody delší než plodní stopky, v obrysu ledvinité, na okraji hřebenitě zubaté

Počet chromozómů: 32

Ekologie

Roste v nezapojených, často ruderálních, synantropních stanovištích jako jsou polní cesty, návsi, trávníky v intravilánech obcí, okraje rybníků, rumiště, navážky stavebního materiálu. Preferuje těžké, často podmáčené substráty, zvládá zasolené půdy.

Rozšíření

Původní v Mediteránu, ale dnes po celé Evropě naturalizovaný druh, na ostatní kontinenty zavlečený.

V České republice se vyskytuje v termofytiku a spíše vzácně v přilehlých oblastech mezofytika. Častěji v dolním a střední Polabí, na jižní a střední Moravě. Druh značně ubyl z historických lokalit a je hodnocen jako silně ohrožený druh (C2).

Podobné druhy

Literatura

Smejkal M. (1992): Coronopus Zinn – In: Hejný S. & Slavík B. (eds), Květena České republiky 3, Academia, Praha, 196-198.Zpracoval: Václav Dvořák

Habitus

© Michal Hroneš

vranožka šupinatá  <i>(Coronopus squamatus)</i>

Květ/Květenství

© Alena Jírová

vranožka šupinatá  <i>(Coronopus squamatus)</i>

Habitus

© Alena Jírová

vranožka šupinatá  <i>(Coronopus squamatus)</i>

Habitus

© Václav Dvořák

vranožka šupinatá  <i>(Coronopus squamatus)</i>

Plod

© Václav Dvořák

vranožka šupinatá  <i>(Coronopus squamatus)</i>

Plod

© Václav Dvořák

vranožka šupinatá  <i>(Coronopus squamatus)</i>