lýkovec vonný / Daphne cneorum

Synonyma

Thymelaea cneorum, Daphne odorata, Daphne verlotii

Hlavní znaky

  • nízký poléhavý, stálezelený keř
  • v době květu má plně vyvinuté listy
  • květy v kocových 4-10květých svazečcích
  • listy neopadavé, lysé a kožovité
  • peckovice zasychavé, žlutohnědé

Počet chromozómů: 18

Ekologie

- světlé suché doubravy, bory a slunné okraje lesů

- na příhodných stanovištích vytváří někdy rozsáhlé porosty

Rozšíření

- V ČR řazen mezi kriticky ohrožené taxony (vyskytuje se vzácně v termofytiku a teplejších částech mezofytika, v oreofytiku chybí)

- celkové rozšíření - Evropa kromě severní části, na jihu a jihovýchodě pouze v horách

Zajímavosti

- jedovatý, obsahuje diterpenoidní alkoholy, které vykazují i karcinogenní aktivitu

- dříve se používal k výrobě jedu pro lov ryb, způsobujícího vnitřní krvácení

- často pěstován na skalkách v mnoha vyšlechtěných kultivarech (např. s panašovanými listy)

Literatura

  • Hejný S., Slavík B. [ed.] (1992): Květena České republiky 3. - Academia, Praha, 542 s. 
  • Úřadníček L. (2009): Dřeviny České republiky. - Lesnická práce, 367 s.


Zpracoval: Veronika KLEMENTOVÁ
Recenzoval: Radim J. Vašut - systém

Květ/Květenství

© Lubomir Kincl

lýkovec vonný <i>(Daphne cneorum)</i>

Habitus

© Martin Dančák

lýkovec vonný <i>(Daphne cneorum)</i>

Květ/Květenství

© Jan Ševčík

lýkovec vonný <i>(Daphne cneorum)</i>

Habitus

© Jan Ševčík

lýkovec vonný <i>(Daphne cneorum)</i>