úhorník mnohodílný / Descurainia sophia

Synonyma

Sisymbrium sophia L.

Hlavní znaky

- jednoletá nebo ozimá bylina
- listy 2-3krát peřenosečné v šedozelené podlouhlé až úzce čárkovité úkrojky
- korunní lístky bledě žluté
- šešule obloukovitě nahoru ohnuté

Počet chromozómů: 28

Ekologie

Typický synantropní druh rostoucí na úhorech a polích, rumištích, skládkách a kompostech, na dvorech zemědělských budov, na okrajích komunikací a náspech. 

Rozšíření

Euroasie, zavlečen do Severní i Jižní Ameriky, na Nový Zéland a do jižní Afriky.

V České republice roste hojně v termofytiku, roztroušeně až lokálně hojně v mezofytiku a do oreofytika je spíše vzácně a přechodně zavlékán.

Literatura

Dvořák F. (1992): Descurainia Webb et Berth. – In: Hejný S. & Slavík B. (eds), Květena České republiky 3, Academia, Praha, 38-40.Zpracoval: Václav Dvořák

Květ/Květenství

© Radim J. Vašut

úhorník mnohodílný <i>(Descurainia sophia)</i>

Květ/Květenství

© Radim J. Vašut

úhorník mnohodílný <i>(Descurainia sophia)</i>

Květ/Květenství

© Radim J. Vašut

úhorník mnohodílný <i>(Descurainia sophia)</i>

List

© Radim J. Vašut

úhorník mnohodílný <i>(Descurainia sophia)</i>

Květ/Květenství

© Radim J. Vašut

úhorník mnohodílný <i>(Descurainia sophia)</i>

Habitus

© Radim J. Vašut

úhorník mnohodílný <i>(Descurainia sophia)</i>

Habitus

© Martin Duchoslav

úhorník mnohodílný <i>(Descurainia sophia)</i>