hvozdík pyšný / Dianthus superbus

Synonyma

Dianthus revolutus Tausch

Hlavní znaky

- vytrvalé byliny
- lodyha s 10-15 lodyžními články a výraznými uzlinami
- listy přisedlé
- květy vonné
- nehet korunní lístků mnohem delší než kalich
- podkališní listence zašpičatělé až krátce osinaté
- korunní lístky hluboce nepravidelně dřípené

Počet chromozómů: 30

Variabilita

V České republice se rozlišují obvykle dva, někdy tři poddruhy hvozdíku pyšného.

- Dianthus superbus subsp. superbus, trávově zelené rostliny s vystoupavou, často chabou lodyhou, v horní části větvenou, s bohatým květenstvím.

- Dianthus superbus subsp. alpestris, rostliny ojíněné, s přímou, statnou, nevětvenou lodyhou, s chudokvětým květenstvím.

Jako ekotyp nebo poddruh je rozlišován D. superbus subsp. sylvestris morfologicky obtížně rozlišitelný od nominátního poddruhu, který obvykle vykvétá o 3-4 později.

Ekologie

Nominátní poddruh roste na vlhkých až střídavě vlhkých loukách, ve světlých listnatých lesích a v lesních okrajích.

Dianthus superbus subsp. alpestris roste na horských loukách, v nivách horských potoků a na suťových svazích.

Rozšíření

Eurasie.

V České republice je nominátní poddruh hodnocen jako silně ohrožený (C2) a roste roztroušeně až vzácně v termofytiku a v mezofytiku celého území do podhorského stupně. V posledních letech značně ustoupil.

Dianthus superbus subsp. alpestris se vyskytuje nejčastěji jen v subalpínském stupni Krkonoš, Králického Sněžníku a v Hrubém Jeseníku.

Literatura

Kovanda M. (1990): Rod Dianthus L. In: Hejný S. & Slavík B. (eds.): Květena České republiky vol. 2. - Academia, Praha, 200-213.Zpracoval: Jana Fryzelková
Recenzoval: Radim J. Vašut - BOT/BIKR

Detail porostu

© Lucie Kobrlová

hvozdík pyšný <i>(Dianthus superbus)</i>

Květ/Květenství

© Lucie Kobrlová

hvozdík pyšný <i>(Dianthus superbus)</i>

Habitus

© Blanka Brandová

hvozdík pyšný <i>(Dianthus superbus)</i>

Květ/Květenství

© Blanka Brandová

hvozdík pyšný <i>(Dianthus superbus)</i>

Habitus

© Michal Krátký

hvozdík pyšný <i>(Dianthus superbus)</i>

Květ/Květenství

© Roman Kalous

hvozdík pyšný <i>(Dianthus superbus)</i>

Květ/Květenství

© Roman Kalous

hvozdík pyšný <i>(Dianthus superbus)</i>

Květ/Květenství

© Vladimír Nejeschleba

hvozdík pyšný <i>(Dianthus superbus)</i>