vrbovka žabincolistá / Epilobium alsinifolium

Synonyma

Epilobium origanifolium Lam., E. alpestre F. W. Schmidt, non (Jacq.) Krocker

Hlavní znaky

- vytváří podzemní, žlutavé výběžky s masitými žlutavými listy
- listy špičaté až 5 cm dlouhé, s drobnými zuby
- korunní lístky 7-12 mm dlouhé, světle nachové
- prašníky 0,7-1,1 mm dlouhé
- hypanthia (= češule) bez přitisklých nežláznatých chlupů, s řídkými odstálými žláznatými chlupy
- blizna celistvá (nedělená v laloky)
- semena na hřbetu hladká

Počet chromozómů: 36

Ekologie

Roste na horských lučních prameništích, na březích potoků a jejich náplavrch, na vlhkých sutích a v lesních světlinách spíše vzácně.

Rozšíření

Evropa, Fennoskandinávie.

V ČR se vyskytuje v nejvyšších pohraničních pohořích, výhradně v oreofytiku, jen vzácně splavován podél toků do montánního stupně. Hodnocen jako ohrožený druh české flóry (C3).

Podobné druhy

Literatura

Smejkal M. (1997): Rod Epilobium L. In: Slavík B. (ed.): Květena České republiky vol. 5. - Academia, Praha, 99-132.Zpracoval: Lenka JEDLIČKOVÁ
Recenzoval: Radim J. Vašut - systém

Habitus

© Bohumil Trávníček

vrbovka žabincolistá <i>(Epilobium alsinifolium)</i>

Květ/Květenství

© Bohumil Trávníček

vrbovka žabincolistá <i>(Epilobium alsinifolium)</i>

Stonek

© Bohumil Trávníček

vrbovka žabincolistá <i>(Epilobium alsinifolium)</i>

Květ/Květenství

© Bohumil Trávníček

vrbovka žabincolistá <i>(Epilobium alsinifolium)</i>

Květ/Květenství

© Bohumil Trávníček

vrbovka žabincolistá <i>(Epilobium alsinifolium)</i>

List

© Bohumil Trávníček

vrbovka žabincolistá <i>(Epilobium alsinifolium)</i>

List

© Bohumil Trávníček

vrbovka žabincolistá <i>(Epilobium alsinifolium)</i>

Habitus

© Petr Koutecký

vrbovka žabincolistá <i>(Epilobium alsinifolium)</i>