vrbovka chlupatá / Epilobium hirsutum

Synonyma

Epilobium grandiflorum Weber in Wiggers

Hlavní znaky

- rostliny vysoké 60-150(-180) cm
- lodyha alespoň v horní části odstále chlupatá
- listy poloobjímavé, chlupaté, hustě pilovitě zubaté
- korunní lístky květů velké 10-20 mm, nachové
- tyčinky nestejně dlouhé, 4 krátké, 4 dlouhé
- blizna 4laločná

Počet chromozómů: 36

Ekologie

Roste na březích vodotečí, v lučních příkopech, v odvodňovacích kanálech, na zaplavovaných loukách, v pobřežních křovinách, na okrajích rákosin, na bahnitých dnech letněných rybníků, též na antropicky ovlivněných stanovištích jako jsou navážky, vlhčí rumiště a okraje komunikací.

Rozšíření

Euroasie, severní Afrika, synantropně jinde v Africe a v Severní Americe.

V ČR se po celém území až do submontánního stupně vyskytuje roztroušeně až hojně.

Podobné druhy

Literatura

Smejkal M. (1997): Rod Epilobium L. In: Slavík B. (ed.): Květena České republiky vol. 5. - Academia, Praha, 99-132.Zpracoval: Václav Dvořák

Habitus

© Lubomir Kincl

vrbovka chlupatá <i>(Epilobium hirsutum)</i>

Květ/Květenství

© Lubomir Kincl

vrbovka chlupatá <i>(Epilobium hirsutum)</i>

Habitus

© Jan Ševčík

vrbovka chlupatá <i>(Epilobium hirsutum)</i>

Květ/Květenství

© Alena Jírová

vrbovka chlupatá <i>(Epilobium hirsutum)</i>

Habitus

© Martin Duchoslav

vrbovka chlupatá <i>(Epilobium hirsutum)</i>

Habitus

© Martin Duchoslav

vrbovka chlupatá <i>(Epilobium hirsutum)</i>

Květ/Květenství

© Lenka Šafářová

vrbovka chlupatá <i>(Epilobium hirsutum)</i>

List

© Blanka Brandová

vrbovka chlupatá <i>(Epilobium hirsutum)</i>