vrbovka růžová / Epilobium roseum

Hlavní znaky

- listy řapíkaté, vstřícné, horní vzácně střídavé
- čepel listů pilovitě zubatá, vejčitě eliptická, na bázi široce klínovitá
- květenství včetně hypanthií (= češulí) s četnými odstálými žláznatými chlupy
- poupata nicí, květy zprvu bělavé, později bělavě růžové
- blizna celistvá (nedělená v laloky)
- semena v obrysu obvejčitá, bez průsvitného límečkovitého přívěsku

Počet chromozómů: 36

Ekologie

Roste na březích vodotečí, na okrajích rákosin, v lučních příkopech, strouhách a kanálech, na říčních náplavech, v pobřežních křovinách, na antropicky ovlivněných stanovištích v intravilánech měst, na nádražích i jako plevel v zahradách. Preferuje půdy na dusík bohaté.

Rozšíření

Evropa, Malá Asie, Kavkaz, severní Afrika, zavlečený druh v Severní Americe.

V ČR se po celém území vyskytuje dosti hojně až do nižších poloh montánního stupně. Výskyt ve vyšších polohách jsou vzácné a vázané výhradně na antropicky ovlivněná stanoviště.

Podobné druhy

Literatura

Smejkal M. (1997): Rod Epilobium L. In: Slavík B. (ed.): Květena České republiky vol. 5. - Academia, Praha, 99-132.Zpracoval: Václav Dvořák

List

© Bohumil Trávníček

vrbovka růžová <i>(Epilobium roseum)</i>

Květ/Květenství

© Bohumil Trávníček

vrbovka růžová <i>(Epilobium roseum)</i>

Květ/Květenství

© Bohumil Trávníček

vrbovka růžová <i>(Epilobium roseum)</i>

List

© Bohumil Trávníček

vrbovka růžová <i>(Epilobium roseum)</i>

Květ/Květenství

© Bohumil Trávníček

vrbovka růžová <i>(Epilobium roseum)</i>

List

© Bohumil Trávníček

vrbovka růžová <i>(Epilobium roseum)</i>

Habitus

© Lucie Kobrlová

vrbovka růžová <i>(Epilobium roseum)</i>