vrbovka čtyřhranná / Epilobium tetragonum

Synonyma

Epilobium adnatum Griseb.

Hlavní znaky

- vytváří přisedlé nadzemní růžice listů
- listy světle nebo živě zelené, lesklé, čárkovitě podlouhlé, se zuby hustě a ostře pilovitými
- korunní lístky květů bledě růžové až růžové
- hypanthium (= češule) nežláznaté
- blizna celistvá (nedělená v laloky)
- prašníky 0,9-1,0 mm dlouhé
- zralé tobolky pýřité, zelené

Počet chromozómů: 36

Variabilita

Okruh vrbovky čtyřhranné patří k determinačně obtížné skupině s muciózními znaky. Vrbovka čtyřhranná oproti blízce příbuzné vrbovce Lamyově osidluje spíše vlhčí biotopy.

Ekologie

Roste ve vlhkých příkopech, na loukách, na březích vodotečí a rybníků, na ruderálních stanovištích jako jsou rumiště, návsi, sklády, úhory, zahrady a nádraží.

Rozšíření

Euroasie, severní Afrika, druhotně v jižní Africe.

V ČR se vyskytuje v celém termofytiku a na většině mezofytika, v oreofytiku roste jen vzácně. Nejhojněji se vyskytuje v teplých úvalech velkých řek a v rybničních oblastech.

Podobné druhy

Literatura

Smejkal M. (1997): Rod Epilobium L. In: Slavík B. (ed.): Květena České republiky vol. 5. - Academia, Praha, 99-132.Zpracoval: Pavel BLAŽEK
Recenzoval: Radim J. Vašut - systém

Zásobní orgán/orgán klonálního růstu

© Bohumil Trávníček

vrbovka čtyřhranná <i>(Epilobium tetragonum)</i>

Stonek

© Bohumil Trávníček

vrbovka čtyřhranná <i>(Epilobium tetragonum)</i>

Květ/Květenství

© Bohumil Trávníček

vrbovka čtyřhranná <i>(Epilobium tetragonum)</i>

Květ/Květenství

© Bohumil Trávníček

vrbovka čtyřhranná <i>(Epilobium tetragonum)</i>

Stonek

© Bohumil Trávníček

vrbovka čtyřhranná <i>(Epilobium tetragonum)</i>

Habitus

© Bohumil Trávníček

vrbovka čtyřhranná <i>(Epilobium tetragonum)</i>