kruštík Futákův / Epipactis futakii

Hlavní znaky

- vytrvalá bylina s podzemním oddenkem
- lodyha dole lysá, až pod květenstvím pýřitá
- listy s krátkou pochvou, střídavé, rovnoměrně rozložené na lodyze
- listové čepele kopinaté, delší než lodyžní články
- květenství terminální klas
- květy souměrné, jeden okvětní lístek přeměněný v pysk
- pysk uprostřed zřetelně zaškrcený a rozdělený na bazální (hypochil) a terminální (epichil) část
- semeník řídce pýřitý, vnější okvětní lístky na vnější straně lysé
- květy kleistogamní, nikdy se neotevírající
- rostelová žlázka zpočátku přítomna, později zasychá
- brylky na blizně rozpadavé
- blizna šikmá k podélné ose sloupku

Počet chromozómů: 0

Zajímavosti

Jediný kleistogamní zástupce rodu v naší flóře. Středoevropský endemit známý jen ze Slovenska a České republiky.

Podobné druhy

Epipactis leptochila, Epipactis neglecta

Literatura

Štěpánková J. [ed.] (2010): Květena České republiky 8. – Academia, Praha, 712 p.Zpracoval: Martin Dančák

Habitus

© Bohumil Trávníček

kruštík Futákův <i>(Epipactis futakii)</i>

Habitus

© Bohumil Trávníček

kruštík Futákův <i>(Epipactis futakii)</i>

Habitus

© Bohumil Trávníček

kruštík Futákův <i>(Epipactis futakii)</i>