sklenobýl bezlistý / Epipogium aphyllum

Hlavní znaky

- vytrvalá drobná nezelená rostlina
- oddenek masitý, korálovitě rozvětvený, bezkořenný
- listy zakrnělé, šupinovité
- květenství řídký terminální klas
- květy souměrné s nerozlišeným bledožlutým okvětím, neresupinované (pysk směřuje nahoru)
- jeden okvětní lístek přeměněn do podoby ostruhatého pysku
- pysk směřuje nahoru, ostatní okvětní lístky směřují dolů
- pysk trojlaločný, bělavý, červeně papilnatý, ostruha vakovitá

Počet chromozómů: 68

Zajímavosti

Velmi vzácný druh, na většině lokalit známých z území ČR vyhynul.

Literatura

Štěpánková J. [ed.] (2010): Květena České republiky 8. – Academia, Praha, 712 p.Zpracoval: Martin Dančák

Habitus

© Martin Dančák

sklenobýl bezlistý <i>(Epipogium aphyllum)</i>

Květ/Květenství

© Vladimír Nejeschleba

sklenobýl bezlistý <i>(Epipogium aphyllum)</i>

Habitus

© Vladimír Nejeschleba

sklenobýl bezlistý <i>(Epipogium aphyllum)</i>

Květ/Květenství

© Vladimír Nejeschleba

sklenobýl bezlistý <i>(Epipogium aphyllum)</i>