vřesovec čtyřřadý / Erica tetralix

Hlavní znaky

- bohatě větvené keříky
- listy odstále brvité, ve 4četných přeslenech
- kališní lístky pýřité, na okrajích dlouze žláznaté
- prašníky s dlouhými bazálními přívěsky

Počet chromozómů: 24

Ekologie

Roste ve světlých kulturních smrčinách a na vrchovištích.

Rozšíření

Evropa s výraznou atlantskou tendencí, izolovaně v Horní Lužici v Německu a v JZ Polsku.

V České republice historicky doložen ze 16 lokalit, z nichž většina vznikla synantropně. V současnosti se vyskytuje na třech lokalitách přirozenějšího charakteru v Jizerských horách, na Dokesku a Šumavě. Druh je hodnocen jako kriticky ohrožený (C1).

Podobné druhy

Literatura

Jehlík V., Jankovská V. & Moravcová L. (2012): Erica tetralix v České republice.  Zprávy Čes. Bot. Společ., 47/2: 319-352
Křísa B. (1990): Erica L. 
 – In: Hejný S. et Slavík B. [eds.], Květena České republiky, vol. 2. – Academia, Praha, 496-498.Zpracoval: Václav Dvořák

Habitus

© Martin Duchoslav

vřesovec čtyřřadý <i>(Erica tetralix)</i>

List

© Bohumil Trávníček

vřesovec čtyřřadý <i>(Erica tetralix)</i>

Stonek

© Bohumil Trávníček

vřesovec čtyřřadý <i>(Erica tetralix)</i>

Květ/Květenství

© Bohumil Trávníček

vřesovec čtyřřadý <i>(Erica tetralix)</i>

Habitus

© Bohumil Trávníček

vřesovec čtyřřadý <i>(Erica tetralix)</i>