pryšec chvojka / Euphorbia cyparissias

Synonyma

Tithymalus cyparissias (L.) Scop.

Hlavní znaky

- vytrvalé trsnaté byliny
- oddenek dlouhý a rozvětvený
- lodyhy lysé nebo vzácně hustě pýřité
- listy čárkovité až čárkovitě obkopinaté, na okraji podvinuté, lysé
- cyathia v koncových lichookolících
- žlázky půlměsíčité, dvourohé, žluté
- tobolky kulovité, hluboce brázdité
- semena hladká

Počet chromozómů: 20, 40

Variabilita

Známy jsou 2 cytotypy: diploidní a tetraploidní. Od sebe se odlišují především ve velikosti pylu.

Ekologie

Druh s širokou ekologickou amplitudou, který roste na slunných mezích, v lesních lemech, na křovinatých stráních, na pastvinách, v úhorech či sekundárních trávnících, na půdách s kyselou i bazickou reakcí.

Rozšíření

Evropa, v ČR hojně od nížin do podhůří, výskyty ve vyšších polohách jsou spíše ojedinělé.

Zajímavosti

Mezihostitel rzi Uromyces pisi. Napadené rostliny jsou nápadně deformované, mají žlutavou barvu a jejich listy jsou krátké a oválné.

Literatura

Chrtek J. & Křísa B. (2003): Euphorbiaceae Juss. – In: Hejný S. et Slavík B. [eds.], Květena České republiky, vol. 3. – Academia, Praha, 318–352.Zpracoval: Michal Hroneš

Květ/Květenství

© Bohumil Trávníček

pryšec chvojka <i>(Euphorbia cyparissias)</i>

Habitus

© Alena Jírová

pryšec chvojka <i>(Euphorbia cyparissias)</i>

Habitus

© Lenka Šafářová

pryšec chvojka <i>(Euphorbia cyparissias)</i>

Habitus

© Bohumil Trávníček

pryšec chvojka <i>(Euphorbia cyparissias)</i>