pryšec kolovratec / Euphorbia helioscopia

Synonyma

Tithymalus helioscopia (L.) Hill

Hlavní znaky

- jednoleté byliny s jednoduchým kořenem
- lodyhy jsou přímé, nevětvené nebo na bázi se 2 bočními větvemi, lysé nebo roztroušeně chlupaté 
- listy obvejčité až kopisťovité, na okraji v horní části pilovité, na vrcholu okrouhlé až mírně vykrojené, na bázi přisedlé, lysé, opadavé, žlutozelené až zelené
- cyathia v koncovém lichookolíku, s 3-5, několikrát větvenými větvemi
- podpůrné listeny lichookolíku velké, obvječité, nesrostlé
- listence šikmo obvejčité, celokrajné až mírně vykrojené, nesrostlé
- žlázky oválné, žlutavé až žlutozelené
- tobolky kulovité, hladké nebo jemně tečkované, lysé

Počet chromozómů: 42

Variabilita

Nepříliš proměnlivý druh.

Ekologie

Ruderální a plevelný druh, který roste na zahradách, v polích, na úhorech, v ruderálních trávnících, na haldách zeminy, v příkopech podél komunikací či na železničních náspech, obvykle na vlhčích, jílovitých až hlinitých půdách.

Rozšíření

Mírné a subtropické pásmo Evropy a Asie, severní Afrika, zavlečen téměř kosmopolitně. V ČR hojný od nížin do hor, ve vyšších polohách však často jen přechodně.

Zajímavosti

Zahradní a polní plevel.

Podobné druhy

Literatura

Chrtek J. & Křísa B. (2003): Euphorbiaceae Juss. – In: Hejný S. et Slavík B. [eds.], Květena České republiky, vol. 3. – Academia, Praha, 318–352.Zpracoval: Lukas Jakuba
Recenzoval: Michal Hroneš

Habitus

© Bohumil Trávníček

pryšec kolovratec <i>(Euphorbia helioscopia)</i>

Plod

© Martin Duchoslav

pryšec kolovratec <i>(Euphorbia helioscopia)</i>

Plod

© Martin Duchoslav

pryšec kolovratec <i>(Euphorbia helioscopia)</i>

Květ/Květenství

© Alena Jírová

pryšec kolovratec <i>(Euphorbia helioscopia)</i>