orsej jarní / Ficaria verna

Synonyma

Ranunculus ficaria L. var. bulbifera Marsden-Jones
Ficaria bulbifera
(Á.Löve & D.Löve) Holub
Ficaria verna subsp. bulbifera Á. Löve & D. Löve
Ficaria verna subsp. bulbilifera (Lambinon) Dostál
Ranunculus ficaria subsp. bulbilifer Lambinon

Hlavní znaky

- vytrvalé byliny s kyjovitě ztlustlými kořenovými hlízami
- lodyhy vícečlánkované, větvené, kořenující, vystoupavé
- v úžlabí řapíků se tvoří pacibulky (u subsp. verna)
- z jedné lodyhy většinou vyrůstá poze jedna květní stopka
- nažky v květenství bývají většinou zakrnělé (u subsp. verna)

Počet chromozómů: 16, 32 (subsp. verna)

Variabilita

Druh Ficaria verna reprezentuje taxonomicky problematický okruh blízce příbuzných taxonů. Podle různých taxonomických koncepcí lze rozlišit několik poddruhů, popř. až druhů v rámci tohoto okruhu. Na území ČR se nachází v rámci okruhu nejrozšířenější typ, tetraploidní Ficaria verna subsp. verna. Tento poddruh je charakteristický tvorbou pacibulek v úžlabí řapíků listů. Tímto znakem se odlišuje jak od Ficaria verna subsp. fertilis, vyskytující se v západní Evropě, tak od F. calthifolia. Vedle výše zmíněných dvou podruhů jsou z okruhu F. verna ze západní a jižní Evropy uváděny ještě další dva poddruhy.

Ekologie

Vlhké až čerstvě vlhké stinné listnaté lesy, křoviny, louky, parky.

Rozšíření

Běžný od nížin do submontánního stupně, vzácně až do ca 1200 m n. m. Celkový areál poddruhu (F. verna subsp. verna) zahrnuje Evropu mimo nejjižnějších a nejzápadnějších oblastí.

Zajímavosti

Taxon (F. verna subsp. verna) se může křížit s Ficaria calthifolia na lokalitách společného výskytu za vzniku sterilních triploidních hybridů. Problematika hybridizace orsejů je ve střední Evropě recentně studována na katedře botaniky PřF UP Olomouc.

Podobné druhy

Literatura

Křísa B. (1988): 10. Ficaria Guett. - orsej.- In: Hejný S., Slavík B. (eds), Květena České socialistické republiky 1, p. 456-458.Zpracoval: Martin Duchoslav

Květ/Květenství

© Jan Ševčík

orsej jarní <i>(Ficaria verna)</i>

Květ/Květenství

© Slavomír Dostálík

orsej jarní <i>(Ficaria verna)</i>

Habitus

© Marek Hradil

orsej jarní <i>(Ficaria verna)</i>

Habitus

© Michal Krátký

orsej jarní <i>(Ficaria verna)</i>

Habitus

© Marek Hradil

orsej jarní <i>(Ficaria verna)</i>