krušina olšová / Frangula alnus

Synonyma

Rhamnus frangula L., R. pentapetala Gilib., nom. inval., Rhamnus sanguinea Pers., Frangula vulgaris Reichenb.

Hlavní znaky

- větve lámavé, střídavé, brz trnů
- pupeny nahé
- listy celokrajné s 6-11 páry postranních, přímých žilek
- květy oboupohlavné, 5četné
- čnělka nedělená
- plody s 2-3 pecičkami

Počet chromozómů: 20

Ekologie

Roste ve světlých listnatých i jehličnatých lesích, v lužních lesích i v suchých borech. Je běžnou součástí křovin a pobřežních houštin. Nenáročný druh.

Rozšíření

Euroasie, severní Afrika, synantropně v Severní Americe.

V ČR se vyskytuje roztroušeně až hojně téměř po celém území kromě vyšších nadmořských poloh.

Zajímavosti

Sušená borka se používá jako laxativum. Plody se používaly k barvení lálet na zeleno, jinak jsou jedovaté a jejich požití může vyvolat dávení a otravy.

Podobné druhy

Rhamnus cathartica

Literatura

Slavík B. (1997): Rod Frangula Mill. In: Slavík B. (ed.): Květena České republiky vol. 5. - Academia, Praha, 438-441.Zpracoval: Václav Dvořák

Květ/Květenství

© Radim J. Vašut

krušina olšová <i>(Frangula alnus)</i>

Květ/Květenství

© Radim J. Vašut

krušina olšová <i>(Frangula alnus)</i>

Květ/Květenství

© Radim J. Vašut

krušina olšová <i>(Frangula alnus)</i>

List

© Martin Duchoslav

krušina olšová <i>(Frangula alnus)</i>

List

© Radim J. Vašut

krušina olšová <i>(Frangula alnus)</i>

Plod

© Roman Kalous

krušina olšová <i>(Frangula alnus)</i>

Plod

© Alena Jírová

krušina olšová <i>(Frangula alnus)</i>

Habitus

© Martin Duchoslav

krušina olšová <i>(Frangula alnus)</i>