křivatec vstřícnolistý / Gagea transversalis

Hlavní znaky

- drobná vytrvalá bylina s podzemní cibulí
- přízemní list 1, čárkovitý, 1-4 mm široký
- lodyžní listy 2, vstřícné, nepřesahujcí vrchol květenství
- lodyhy obvykle vícekvěté
- okvětí nerozlišené, tvořené 6 žlutými okvětními lístky
- květní stopky lysé
- okvětní lístky na vrcholu zaokrouhlené až tupé
- rostliny tvoří semena

Počet chromozómů: 48

Ekologie

Suché trávníky, křoviny a světlé lesy.

Rozšíření

Roztroušeně v teplých pahorkatinných oblastech celé ČR.

Podobné druhy

Literatura

Štěpánková J. [ed.] (2010): Květena České republiky 8. – Academia, Praha, 712 p.Zpracoval: Martin Dančák

Květ/Květenství

© Radim J. Vašut

křivatec vstřícnolistý <i>(Gagea transversalis)</i>

Habitus

© Radim J. Vašut

křivatec vstřícnolistý <i>(Gagea transversalis)</i>

Habitus

© Radim J. Vašut

křivatec vstřícnolistý <i>(Gagea transversalis)</i>

Habitus

© Lucie Kobrlová

křivatec vstřícnolistý <i>(Gagea transversalis)</i>

Habitus

© Michal Hroneš

křivatec vstřícnolistý <i>(Gagea transversalis)</i>