zblochan vodní / Glyceria maxima

Synonyma

Glyceria aquatica (L.) Wahlberg

Hlavní znaky

- vytrvalá, statná mokřadní až vodní tráva vysoká obvykle víc než 1 m
- stébla obvykle víc jak 5 mm v průměru
- čepel listů 8-16 mm široká, jazýček blanitý
- květenství bohatě větvená včestranná lata, klásky velmi početné, drobné, vícekvěté
- plucha na hřbetě oblá, na vrcholu blanitě lemovaná, bezosinná
- plucha 2,8–3,8 mm dlouhá, na vrcholu zaokrouhlená
- plucha široce eliptická až vejčitá, 7žilná, se všemi žilkami ± stejně silně vyniklými

Počet chromozómů: 60

Ekologie

Břehy vod, mokřady, příkopy a vlhké deprese v loukách, rákosiny, mokřadní olšiny, měkké luhy.

Rozšíření

V ČR hojně v nížinách, pahorkatinách a rybničních pánvích, ve vyšších polohách vzácně, v horách téměř chybí.

Literatura

Conert H. J. (1992): In: Hegi G. (ed.), Illustrierte Flora von Mitteleuropa, 1/3: 133–140. Paul Parey Verlag, Berlin, Hamburg.Zpracoval: Martin Dančák

Květ/Květenství

© Lubomir Kincl

zblochan vodní <i>(Glyceria maxima)</i>

Květ/Květenství

© Martin Dančák

zblochan vodní <i>(Glyceria maxima)</i>

Květ/Květenství

© Martin Dančák

zblochan vodní <i>(Glyceria maxima)</i>

Habitus

© Věra Trávníčková

zblochan vodní <i>(Glyceria maxima)</i>