protěž lesní / Gnaphalium sylvaticum

Synonyma

Gnaphalium rectum Sm., Omalotheca sylvatica (L.) Schultz Bip. et F. W. Schultz in F. W. Schultz

Hlavní znaky

- rostliny vytrvalé, šedoplstnaté, s nekvetoucími výběžky
- všechny listy s vyniklou 1 žilkou, na líci lysé, zřídka přitiskle chlupaté, kopinaté až podlouhlé
- zákrovní listeny na hřbetní straně lysé, s širokým blanitým lemem
- květenství zaujímá třetinu až dvě třetiny výšky
- nejdolnější listen dosahuje sotva poloviny květenství
- paprsky chmýru srostlé

Počet chromozómů: 56

Ekologie

Roste na lesních cestách, pasekách, horských pastvinách a loukách, na vřesovištích, mezích, úhorech, při okrajích komunikací, spíše řídčeji v různých typech lesů. Kalcifóbní druh.

Rozšíření

Euroasie, Severní Amerika.

V ČR se vyskytuje na většině území, zejména ve středních polohách po podhorské oblasti. V horských oblastech roste s různou frekvencí, často např. v Beskydech.

Literatura

Hrčka D. (2004): Rod Gnaphalium L. In: Slavík B. & Štěpánková J. (ed.): Květena České republiky vol. 7. - Academia, Praha, 97-103.Zpracoval: Václav Dvořák

Habitus

© Lubomir Kincl

protěž lesní <i>(Gnaphalium sylvaticum)</i>