kopyšník tmavý / Hedysarum hedysaroides

Synonyma

Astragalus hedysaroides L., Hedysarum obscurum L.

Hlavní znaky

- lodyhy vystoupavé až přímé, lysé
- listy obvykle s 5-9 páry vejčitě podlouhlých, široce kopinatýc až eliptických lístků
- koruna fialově červená, po odkvětu modrá
- lusky zaškrcované

Počet chromozómů: 14

Ekologie

Roste na travnatých a skalnatých svazích, skalních teráskách na závětrných místech karů a na vlhčích spíše zastíněných stanovištích.

Rozšíření

Hory střední a jižní Evropy, západní a střední Asie.

V České republice velmi vzácný, kriticky ohrožený druh (C1), který se vyskytuje pouze v subalpínském stupni Krkonoš a Hrubého Jeseníku.

Literatura

Chrtková A. (2004): Rod Hedysarum L. In: Slavík B. (ed.): Květena České republiky vol. 4. - Academia, Praha, 512.Zpracoval: Markéta KOLAJOVÁ
Recenzoval: Radim J. Vašut - systém

Květ/Květenství

© Radim J. Vašut

kopyšník tmavý <i>(Hedysarum hedysaroides)</i>

Květ/Květenství

© Jan Ševčík

kopyšník tmavý <i>(Hedysarum hedysaroides)</i>

List

© Jan Ševčík

kopyšník tmavý <i>(Hedysarum hedysaroides)</i>

Habitus

© Michal Hroneš

kopyšník tmavý <i>(Hedysarum hedysaroides)</i>