pupečník obecný / Hydrocotyle vulgaris

Synonyma

Hydrocotyle schkuhriana Reichenb.

Hlavní znaky

- lodyha tenká, plazivá, nevětvená
- listy dlouze řapíkaté, okrouhlé, vyrůstající po 1(-2) z uzlin, s radiálně uspořádanou žilnatinou
- květenství vyrůstá v úžlabí listů
- květ oboupohlavný, pravidelný
- dvounažky zploštělé, červenavě bradavčité

Počet chromozómů: 96

Ekologie

Roste při krajích rybníků, v mokřadech, bažinách, v lučních příkopech.

Rozšíření

Subatlantský druh.

V ČR roste zhruba po východní Polabí a Třeboňsko, kde se vyskytuje stejně jako v severních Čechách poměrně hojně. 

Literatura

Slavík B. (1997): Rod Hydrocotyle L. In: Slavík B.: Květena České republiky vol. 5. - Academia, Praha.Zpracoval: Václav Dvořák

Habitus

© Václav Dvořák

pupečník obecný <i>(Hydrocotyle vulgaris)</i>

List

© Václav Dvořák

pupečník obecný <i>(Hydrocotyle vulgaris)</i>

List

© Jan Ševčík

pupečník obecný <i>(Hydrocotyle vulgaris)</i>