třezalka rozprostřená / Hypericum humifusum

Synonyma

Hypericum exiguum Bubani

Hlavní znaky

- drobné jednoleté nebo víceleté byliny
- lodyhy poléhavé až přitisklé
- listy přisedlé, kopinaté až podlouhlé
- květy drobné, do 1 cm velké, žluté
- kališní lístky nestejně velké (3 větší, 2 menší)
- tyčinek 15-20

Počet chromozómů: 16

Variabilita

Nepříliš variabilní druh. Morfologické odchylky ve tvaru kališních lístků či velikosti rostlin jsou taxonomicky nevýznamné a jsou obvykle hodnoceny v ranku formy.

Ekologie

Vlhkomilný a relativně světlomilný, nepříliš konkurence schopný acidofyt, který roste na vlhčích, často zrašelinělých loukách a pastvinách, na obnažených dnech rybníků, podél vlhkých lesních cest, v pískovnách a lomech či na okrajích vlhčích polí.

Rozšíření

Druh s +/- subatlantským areálem rozšíření, v ČR se vyskytuje především ve středních polohách, častejší je především v jihozápadních Čechách, chybí ve značné části termofytika.

Zajímavosti

Jediná naše jednoletá nebo jen krátce vytrvalá třezalka.

Literatura

Zelený V. (1990): Hypericum L.  – In: Hejný S. et Slavík B. [eds.], Květena České republiky, vol. 2. – Academia, Praha, 376-389.Zpracoval: Michal Hroneš

Habitus

© Alena Jírová

třezalka rozprostřená <i>(Hypericum humifusum)</i>

Habitus

© Alena Jírová

třezalka rozprostřená <i>(Hypericum humifusum)</i>

Květ/Květenství

© Alena Jírová

třezalka rozprostřená <i>(Hypericum humifusum)</i>

Habitus

© Michal Hroneš

třezalka rozprostřená <i>(Hypericum humifusum)</i>