třezalka horská / Hypericum montanum

Synonyma

Hypericopsis montana (L.) Opiz

Hlavní znaky

- vytrvalé lysé byliny
- lodyhy oblé, bez úžlabních výhonů, na bázi červenavě naběhlé
- lodyžní články pod květenstvích prodloužené
- listy vejčitě kopinaté až kopinaté, na bázi poloobjímavé, na rubu drsně papilnaté
- tmavé tečkovité žlázky především při okrajích listů
- květenství kompaktní, vejcovité až válcovité
- květy bledě žluté
- korunní lístky bez černých žlázek
- kališní lístky kopinaté, žláznatě zubaté, konce žlázek kyjovité

Počet chromozómů: 16

Variabilita

Nepříliš variabilní druh.

Ekologie

Teplomilný druh, který roste ve světlých listnatých lesích, na křovinatých stráních, v lesních lemech a vzácně také v teplomilných trávnících.

Rozšíření

Především střední a jihozápadní Evropa, izolovaně na Krymu a Kavkaze, v ČR hojně v termofytiku a teplejších oblastech mezofytika, ve vyšších polohách chybí.

Podobné druhy

Hypericum perforatum, Hypericum pulchrum

Literatura

Zelený V. (1990): Hypericum L.  – In: Hejný S. et Slavík B. [eds.], Květena České republiky, vol. 2. – Academia, Praha, 376-389.Zpracoval: Michal Hroneš

Květ/Květenství

© Alena Jírová

třezalka horská <i>(Hypericum montanum)</i>

Květ/Květenství

© Michal Hroneš

třezalka horská <i>(Hypericum montanum)</i>

Habitus

© Michal Hroneš

třezalka horská <i>(Hypericum montanum)</i>

Stonek

© Michal Hroneš

třezalka horská <i>(Hypericum montanum)</i>