krabilice zápašná / Chaerophyllum aromaticum

Synonyma

Myrrhis aromatica (L.) Sprengel in Schultes

Hlavní znaky

- vytrvalý druh
- oddenek válcovitý, vícehlavý
- lodyha přímá, větvená, s širokými rýhami, často červeně skvrnitá, v dolní části s odstálými, štětinovitými chlupy
- listy sytě zelené, 2x zpeřené, dlouze řapíkaté
- lístky listů jsou v obrysu vejčité nebo eliptické, na okraji 2x pilovité, s nesouměrnou bází, na vrcholu zašpičatělé
- okolíky velké složené z 12-22 okolíčků
- obaly chybí, obalíčky jsou složené z fialově skvrnitých listenů

Počet chromozómů: 22

Ekologie

Druh je výrazně nitrofilní, vyhledává stanoviště na čerstvě vlhkých na dusík bohatých půdách. Roste podél vodních toků, v lesních lemech a křovinách, na loukách, jako apofyt v příkopech podél cest a na dalších ruderalizovaných místech.

Rozšíření

Druh roste především ve východní části střední Evropy s přesahem do SV Itálie a Balkánský poloostrov. Ojediněle je znám i Britských ostrovů a jižního Švédska.

V České republice nerovnoměrně, ale ve směs po celém území. Hojně se vyskytuje například ve středních a SV Čechách, zcela chybí v nejzápadnějších Čechách, na Šumavě, na jižní Moravě aj. Těžiště rozšíření leží ve středních polohách.

Podobné druhy

Literatura

Slavík B. et Slavíková Z. (1997): Rod Chaerophyllum L. In: Slavík B.: Květena České republiky vol. 5. - Academia, Praha.Zpracoval: Václav Dvořák

Květ/Květenství

© Martin Duchoslav

krabilice zápašná <i>(Chaerophyllum aromaticum)</i>

Květ/Květenství

© Bohumil Trávníček

krabilice zápašná <i>(Chaerophyllum aromaticum)</i>

List

© Martin Duchoslav

krabilice zápašná <i>(Chaerophyllum aromaticum)</i>

List

© Martin Duchoslav

krabilice zápašná <i>(Chaerophyllum aromaticum)</i>

List

© Bohumil Trávníček

krabilice zápašná <i>(Chaerophyllum aromaticum)</i>

Habitus

© Martin Duchoslav

krabilice zápašná <i>(Chaerophyllum aromaticum)</i>

Stonek

© Martin Duchoslav

krabilice zápašná <i>(Chaerophyllum aromaticum)</i>

Stonek

© Alena Jírová

krabilice zápašná <i>(Chaerophyllum aromaticum)</i>