krabilice chlupatá / Chaerophyllum hirsutum

Synonyma

Chaerophyllum cicutaria Vill.; Ch. palustre Lam.; Myrrhis hirsuta (L.) All.

Hlavní znaky

- oddenek čupřinatý
- lodyha oblá, pod uzlinami nezřetelně ztlustlá, dutá, lesklá
- okolíky husté, před rozkvětem nicí, složené z 10-27 okolíčků
- korunní lístky jsou jen mělce vykrojené, na okrajích hustě třásnitě brvité
- čnělky jsou přímé nebo spolu svírají ostrý úhel
- čnělky jsou delší než stylopodium

Počet chromozómů: 22

Ekologie

Břehy potoků a bytřin ve vyšších, chladnějších polohách, mokré louky a příkopy, stinná a vlhká místa v lesích, rovněž na prameništích, ve vysokobylinných nivách a na ruderálních stanovištích podél horských sídel. Nitrofilní druh.

Rozšíření

Roste převážně v horách střední a jižní Evropy s přesahem do Francouzského středohoří, Pyrenejí, pohoří Sierra Nevada. Jako synantropní druh znám z Belgie a Dánska.

V České republice roste hojně po celém území, pouze do teplých oblastí zasahuje okrajově (chybí v dolním Povltaví a Poohří a ve větší části jižní Moravy).

Zajímavosti

Aromatická bylina příjemně vonící po jablkách.

Podobné druhy

Literatura

Slavík B. et Slavíková Z. (1997): Rod Chaerophyllum L. In: Slavík B.: Květena České republiky vol. 5. - Academia, Praha.Zpracoval: Václav Dvořák

Květ/Květenství

© Alena Jírová

krabilice chlupatá <i>(Chaerophyllum hirsutum)</i>

List

© Martin Duchoslav

krabilice chlupatá <i>(Chaerophyllum hirsutum)</i>

List

© Alena Jírová

krabilice chlupatá <i>(Chaerophyllum hirsutum)</i>

Plod

© Martin Duchoslav

krabilice chlupatá <i>(Chaerophyllum hirsutum)</i>

Habitus

© Martin Duchoslav

krabilice chlupatá <i>(Chaerophyllum hirsutum)</i>