netýkavka nedůtklivá / Impatiens noli-tangere

Synonyma

Impatiens lutea Lam.

Hlavní znaky

- lodyha a listy šedě ojíněné (voda po nich stéká)
- všechny listy střídavé, čepel listů s tupými zuby
- květy velké 20-35 mm, světle žluté
- květní ostruha dolů zahnutá

Počet chromozómů: 20, 40

Ekologie

Roste na březích vodotečí, v lužních, listnatých, smíšených i jehličnatých lesích, na lesních prameništích a mokřadech a v roklích. Stínomilný, vlhkomilný druh.

Rozšíření

Cirkumboreálně rozšířený druh.

V ČR jediný původní druh netýkavky, který roste téměř po celém území, výjimku představuje nejjižnější oblast Moravy a vysoké polohy oreofytika, kam zasahuje sporadicky.

Podobné druhy

Literatura

Slavík B. (1997): Rod Impatiens L. In: Slavík B. (ed.): Květena České republiky vol. 5. - Academia, Praha, 230-240.Zpracoval: Václav Dvořák

Květ/Květenství

© Alena Jírová

netýkavka nedůtklivá <i>(Impatiens noli-tangere)</i>

Květ/Květenství

© Bohumil Trávníček

netýkavka nedůtklivá <i>(Impatiens noli-tangere)</i>

Květ/Květenství

© Martin Duchoslav

netýkavka nedůtklivá <i>(Impatiens noli-tangere)</i>

List

© Martin Duchoslav

netýkavka nedůtklivá <i>(Impatiens noli-tangere)</i>

Plod

© Jan Ševčík

netýkavka nedůtklivá <i>(Impatiens noli-tangere)</i>