úporek pochybný / Kickxia spuria

Synonyma

Antirrhinum spurium L., Linaria spuria (L.) Mill.

Hlavní znaky

- přízemní listy vstřícné
- čepel lodyžních listů široce až okrouhle vejčitá
- květní stopky po celé délce chlupaté
- ostruha obloukovitě zahnutá
 

Počet chromozómů: 18

Ekologie

Roste na polích, úhorech, mezích či na ruderálních stanovištích.

Rozšíření

Roste především v jižní části Evropy, na sever po Wales a střední Evropu, na východ po Bulharsko, ostrůvkovitě až po Írán. Izolovaně roste na Azorských ostrovech. Zavlečen byl do jižní Afriky, Severní Ameriky.

V ČR se vyskytuje jako archeofyt především v teplejších oblastech, jen na východní Moravě s výraznějším přesahem do mezofytika.

Zajímavosti

Kdysi využíván jako léčivka.

Podobné druhy

Literatura

Slavík B. (2000): Rod Kickxia Dumort. In: Slavík B. (ed.): Květena České republiky vol. 6. - Academia, Praha.Zpracoval: Petr HAVLÍČEK
Recenzoval: Radim J. Vašut - systém

Květ/Květenství

© David Hlisnikovský

úporek pochybný <i>(Kickxia spuria)</i>