hrachor širolistý / Lathyrus latifolius

Synonyma

Lathyrus megalanthus Steudel

Hlavní znaky

- lodyha křídlatá
- lístky podél žilek jemně zvlněné
- květenstí výrazně delší než podpůrný list, 8-15květá
- koruna sytě růžová
- pavéza a člunek nazelenale bílé

Počet chromozómů: 14

Ekologie

Roste ve světlých lesích a v jejich lemech, v křovinách, na květnatých loukách, na okrajích sadů a vinic, polí a komunikací. Preferuje bazické substráty a suchá a výslunná stanoviště.

Rozšíření

Evropa.

V České republice se přirozeně vyskytuje pouze na Moravě a to především v Panonském termofytiku a v Karpatském mezofytiku. Jinde je výskyt považován za druhotný, obvykle vázaný na antropicky ovlivněná stanoviště. Ohrožený druh (C3) české květeny.

Podobné druhy

Literatura

Chrtková A. & Bělohlávková R. (2004): Rod Lathyrus L. In: Slavík B. (ed.): Květena České republiky vol. 4. - Academia, Praha, 386-437.Zpracoval: Kateřina SLOWIKOVÁ
Recenzoval: Radim J. Vašut - BOT/BIKR

Květ/Květenství

© Bohumil Trávníček

hrachor širolistý <i>(Lathyrus latifolius)</i>

Květ/Květenství

© Marek Hradil

hrachor širolistý <i>(Lathyrus latifolius)</i>

List

© Václav Dvořák

hrachor širolistý <i>(Lathyrus latifolius)</i>

Habitus

© Václav Dvořák

hrachor širolistý <i>(Lathyrus latifolius)</i>