hrachor luční / Lathyrus pratensis

Synonyma

Orobus pratensis (L.) Döll

Hlavní znaky

- kořenové hlízky chybějí
- lodyhy nekřídlaté
- lístky na vrcholu zašpičatělé
- květy žluté, nevonné
- lusky v místě semen jen mírně vypouklé nebo nevypouklé, hnědočerné a černé

Počet chromozómů: 14

Ekologie

Roste na vlhkých loukách, v příkopech, na březích vodotečí a rybníků, ve světlejších vlhčích lesích a v lesních lemech, na okrajích komunikací, na rumíštích apod.

Rozšíření

Euroasie, severní a SV Afrika.

V České republice se po celém území vyskytuje hojně až roztroušeně.

Literatura

Chrtková A. & Bělohlávková R. (2004): Rod Lathyrus L. In: Slavík B. (ed.): Květena České republiky vol. 4. - Academia, Praha, 386-437.Zpracoval: Václav Dvořák

Květ/Květenství

© Lubomir Kincl

hrachor luční <i>(Lathyrus pratensis)</i>

Květ/Květenství

© Vladimír Nejeschleba

hrachor luční <i>(Lathyrus pratensis)</i>

List

© Bohumil Trávníček

hrachor luční <i>(Lathyrus pratensis)</i>

Habitus

© Lubomir Kincl

hrachor luční <i>(Lathyrus pratensis)</i>