okřehek hrbatý / Lemna gibba

Hlavní znaky

- drobná vodní bylina plovoucí na hladině
- tělo výrazně redukované do podoby obvejčitého až okrouhlého "lístku"
- z každého lístku vyrůstá pouze jediný "kořínek"
- spodní strana lístku vypouklá velkými buňkami aerenchymu

Počet chromozómů: 40, 50, 60, 70, 80

Podobné druhy

Literatura

Štěpánková J. [ed.] (2010): Květena České republiky 8. – Academia, Praha, 712 p.Zpracoval: Martin Dančák

List

© Martin Duchoslav

okřehek hrbatý <i>(Lemna gibba)</i>

Habitus

© Martin Duchoslav

okřehek hrbatý <i>(Lemna gibba)</i>

Habitus

© Jan Ševčík

okřehek hrbatý <i>(Lemna gibba)</i>

Porost

© Martin Duchoslav

okřehek hrbatý <i>(Lemna gibba)</i>