okřehek trojbrázdý / Lemna trisulca

Hlavní znaky

- drobná ponořená vodní bylina
- tělo výrazně redukované do podoby eliptického až úzce vejčitého "lístku"
- z každého lístku vyrůstá pouze jediný "kořínek"
- lístky navzájem spojené do kolonií tvořených až desítkami rostlin
- lístky navzájem ± pravoúhle spojené dlouhými zřetelnými "řapíky"
- lístky tenké, průsvitné

Počet chromozómů: 20, 40, 60, 80

Literatura

Štěpánková J. [ed.] (2010): Květena České republiky 8. – Academia, Praha, 712 p.Zpracoval: Martin Dančák

Habitus

© Jan Ševčík

okřehek trojbrázdý <i>(Lemna trisulca)</i>

Habitus

© Jan Ševčík

okřehek trojbrázdý <i>(Lemna trisulca)</i>