len počistivý / Linum catharticum

Synonyma

Cartholinum pratense Reichenb.

Hlavní znaky

- drobná, obvykle jednoletá bylina
- listy jsou vstřícně postavené
- květy nicí
- korunní lístky zbarvené čistě bíle

Počet chromozómů: 16

Variabilita

Značně proměnlivý druh především v habitu, větvení a nahloučení listů, což je dáno širokou ekologickou amplitudou tohoto taxonu. V některých zemích jsou rozlišovány dva poddruhy: subsp. catharticum (jednoletý typ) a subsp. suecicum (dvouletý až víceletý typ).

Ekologie

Roste na vlhčích až mezofilních loukách, pastvinách a slatinách.

Rozšíření

Převážně evropský druh, izolovaně se vyskytující na Kavkaze a v Malé Asii.

Literatura

Slavík B. [ed.] (1997): Květena České republiky 5. – Academia, Praha, 568 p.Zpracoval: Václav Dvořák

Květ/Květenství

© Jan Ševčík

len počistivý <i>(Linum catharticum)</i>

Habitus

© Martin Duchoslav

len počistivý <i>(Linum catharticum)</i>