len tenkolistý / Linum tenuifolium

Hlavní znaky

- korunní lístky narůžovělé nebo nafialovělé
- kališní lístky žlaznatě brvité, delší než tobolky
- listy úzké, na okraji podvinuté

Počet chromozómů: 16, 18

Ekologie

Druh rostoucí na výslunných stráních a skalních stepích, suchých mezích, na místech s nezcela zapojenou vegetací. Výrazný xerotermofytní a kalcifytní druh.

Rozšíření

Centrum areálu se nachází v J a JV Evropě s přesahem do Malé Asie a na Kavkaz. Na sever se souvisle vyskytuje do středního Německa a po jižní Moravu, již izolovaně v Čechách.

Literatura

Slavík B. [ed.] (1997): Květena České republiky 5. – Academia, Praha, 568 p.Zpracoval: Václav Dvořák

Květ/Květenství

© Jan Ševčík

len tenkolistý <i>(Linum tenuifolium)</i>

Květ/Květenství

© Jan Ševčík

len tenkolistý <i>(Linum tenuifolium)</i>

Habitus

© Martin Duchoslav

len tenkolistý <i>(Linum tenuifolium)</i>

Habitus

© Jan Ševčík

len tenkolistý <i>(Linum tenuifolium)</i>