štírovník růžkatý / Lotus corniculatus

Hlavní znaky

- rostliny tmavě až sivě zelené, bez výběžků
- lístky prostřední listů obvejčité, vejčité až kopinaté, vzácněji až okrouhlé, lysé nebo brvité
- květy nevonné
- koruna žlutá, s pavézou a křídly někdy načervenalými
- kališní cípy stejné, přímé

Počet chromozómů: 24

Variabilita

Velmi variabilní druh téměř ve všech morfologických znacích. Ze stálejších variet jsou významné var. hirsutus (rostliny chlupaté), var. kochii (lístky brvité, květy velké), var. norvegicus (lístky kopinaté, hnědozelené až nasivělé, květy bledě žluté), var. alpicola (rostliny nízké, lístky okrouhlé, květy velké).

Ekologie

Roste na loukách, stráních, pastvinách, v příkopech, na mezích, okrajích cest, travnatých lesních okrajích, na pasekách, březích vod, písčinách, v parcích. Součást řady typů vegetačních jednotek.

Rozšíření

Evropa, západní část Asie. Jinde v Asii, v Severní a Jižní Americe pouze druhotně.

V České republice se hojně vyskytuje od nížin do montánního stupně, do vyšších poloh je ojediněle zavlékán.

Zajímavosti

Hodnotná medonosná rostlina a pícnina.

Podobné druhy

Literatura

Chrtková A. (1995): Lotus L. – In: Slavík B. (ed.), Květena České republiky 4. -  Academia, Praha, 492-497.Zpracoval: Václav Dvořák

Květ/Květenství

© Alena Jírová

štírovník růžkatý <i>(Lotus corniculatus)</i>

Květ/Květenství

© Bohumil Trávníček

štírovník růžkatý <i>(Lotus corniculatus)</i>

Květ/Květenství

© Roman Kalous

štírovník růžkatý <i>(Lotus corniculatus)</i>

List

© Bohumil Trávníček

štírovník růžkatý <i>(Lotus corniculatus)</i>

Habitus

© Jan Ševčík

štírovník růžkatý <i>(Lotus corniculatus)</i>