prlina rolní / Lycopsis arvensis

Synonyma

Anchusa arvensis (L.) Bieb.

Hlavní znaky

- jednoleté až dvouleté byliny
- lodyha vystoupavá až přímá, štětinatě chlupatá
- listy střídavé nebo dvouřadé, štětinatě chlupaté
- přízemní listy s čepelí zúženou v dlouhý řapík, široce kopinaté až obkopinaté
- horní listy přisedlé nebo poloobjímavé, úzce kopinaté
- květy krátce stopkaté, zpravidla v hustých koncových vijanech
- koruna blankytně modrá
- plodem jsou tvrdky

Počet chromozómů: 48

Variabilita

Na našem území se rozlišují dva poddruhy:
L. arvensis subsp. arvensis (prlina rolní pravá) s listy čárkovitě kopinatými nebo kopinatými, většinou kadeřavě zprohýbanými, zubatými, kališními cípy za plodu nerozestálými, pouze mírně oddálenými od sebe, korunními trubkami mírně kolénkatě prohnutými, 5-7 mm dlouhými a tvrdkami hladkými nebo řídce bradavčitými. Celkové odění rostlin je řidší s delšími chlupy. Na našem území je tento poddruh častý v termofytiku a teplejších oblastech mezofytika, jinde roztroušeně až velmi vzácně, v oreofytiku chybí.

L. arvensis subsp. orientalis (prlina rolní východní) s listy kopinatými až široce kopinatými, zřídka kadeřavě zprohýbanými, celokrajnými, kališními cípy za plodu hvězdovitě rozestálými, korunními trubkami téměř přímými, 4-5 mm dlouhými a tvrdkami hustě bradavčitými. Celkové odění rostlin je hustší, ale s kratšími a měkčími chlupy. Tento poddruh je původem z jihovýchodní a východní Evropy a západní Asie. Na naše území je přechodně zavlékán.

Ekologie

Polní cesty, ruderální trávníky, výslunné suché stráně, příkopy, okraje cest, navážky, úhory, sady, vinice, zahrady či rumiště. Roste na lehkých štěrkopískových, hlinitých až hlinitojílovitých půdách.

Rozšíření

Téměř celá Evropa, v Asii od Střední Asie až po západní Čínu. Zavlečena do Severní Ameriky. Rozšíření na území ČR viz variabilita.

Literatura

Křísa B. (2000): Lycopsis L. – In: Slavík B. [ed.]: Květena ČR 6 – Academia, Praha, 212–213.
Křísa B. (2002): Lycopsis L. – In: Kubát K. [ed.]: Klíč ke květeně České republiky – Academia, Praha, 526.Zpracoval: Lucie Kobrlová

Květ/Květenství

© Martin Duchoslav

prlina rolní <i>(Lycopsis arvensis)</i>

Plod

© Martin Duchoslav

prlina rolní <i>(Lycopsis arvensis)</i>

Habitus

© Michal Hroneš

prlina rolní <i>(Lycopsis arvensis)</i>

Habitus

© Alena Jírová

prlina rolní <i>(Lycopsis arvensis)</i>

Habitus

© Martin Duchoslav

prlina rolní <i>(Lycopsis arvensis)</i>