kohoutek luční / Lychnis flos-cuculi

Synonyma

Coronaria flos-cuculi (L.) A. Braun

Hlavní znaky

- lysé nebo krátce chlupaté byliny
- lodyhy nelepkavé
- korunní lístky 4klané až 4dílné, tmavě růžové
- výrůstky pakorunky špičaté, měkké

Počet chromozómů: 24

Ekologie

Roste na vlhkých až mokrých loukách, příkopech, ve vlhčích lesních světlinách.

Rozšíření

Evropa, na východ po střední část Sibiře, adventivně v Severní Americe.

V České republice se vyskytuje hojně od nížin až do hor hojně, výše se vyskytuje převážně na antropicky ovlivněných stanovištích.

Literatura

Šourková M. (1990): Rod Lychnis L. In: Hejný S. & Slavík B. (eds.): Květena České republiky vol. 2. - Academia, Praha, 155-158.Zpracoval: Václav Dvořák

Květ/Květenství

© Martin Duchoslav

kohoutek luční <i>(Lychnis flos-cuculi)</i>

Květ/Květenství

© Jan Ševčík

kohoutek luční <i>(Lychnis flos-cuculi)</i>

List

© Martin Duchoslav

kohoutek luční <i>(Lychnis flos-cuculi)</i>

Habitus

© Lenka Šafářová

kohoutek luční <i>(Lychnis flos-cuculi)</i>

Porost

© Jan Ševčík

kohoutek luční <i>(Lychnis flos-cuculi)</i>

Stonek

© Martin Duchoslav

kohoutek luční <i>(Lychnis flos-cuculi)</i>