vrbina kytkokvětá / Lysimachia thyrsiflora

Synonyma

Naumburgia thyrsiflora (L.) Reichenb.

Hlavní znaky

- vytrvalé, lysé byliny
- lodyha přímá, oblá případně ve střední části mělce brázditá, většinou nevětvená, v dolní části dutá
- listy křižmostojné nebo v 3četných přeslenech, světle zelené, oranžově červeně tečkované
- listová čepel celokrajná, na okrajích podvinutá, přisedlá až poloobjímavá
- květenství tvoří husté stopkaté hrozny v úžlabí středních lodyžních listů
- květy nejčastěji 6četné
- koruna nálevkovitá, světle žlutá
- korunní cípy téměř čárkovité

Počet chromozómů: 20, 40, 42, 54

Ekologie

Tůně, slepá ramena řek, rákosiny, bažiny, rašelinné louky, výjimečně i mokřadní olšiny. Roste na světlých, bažinatých stanovištích dobře zásobených vodou.

Rozšíření

Mírný pás a jižní část boreálního pásu severní polokoule, jižněji pouze izolovaně v horách. V ČR roztroušeně až mezerovitě na většině území, chybí v karpatské části Moravy. Postupně ubývá díky změnám vodního režimu a eutrofizaci vod.

Literatura

Kovanda M. (2002): Lysimachia L. – In: Kubát K. [ed.]: Klíč ke květeně České republiky – Academia, Praha, 282–283.
Skalický
V. (2003): Lysimachia L. – In: Hejný S. & Slavík B. [eds.]: Květena České republiky, vol. 3 – Academia, Praha, 260–267.Zpracoval: Lucie Kobrlová

Květ/Květenství

© Jan Ševčík

vrbina kytkokvětá <i>(Lysimachia thyrsiflora)</i>

Květ/Květenství

© Vladimír Nejeschleba

vrbina kytkokvětá <i>(Lysimachia thyrsiflora)</i>

Habitus

© Michal Krátký

vrbina kytkokvětá <i>(Lysimachia thyrsiflora)</i>

Habitus

© Martin Duchoslav

vrbina kytkokvětá <i>(Lysimachia thyrsiflora)</i>