pstroček dvoulistý / Maianthemum bifolium

Hlavní znaky

- drobná lesní bylina
- listy krátce řapíkaté, čepel vejčitá, na bázi srdčitá
- čtyřčetné květy v terminálním hroznu
- okvětní lístky bělavé, hvězdovitě rozestálé
- plod červená bobule

Počet chromozómů: 36, 38, 42, 54

Zajímavosti

- jedovatá rostlina
- obsahuje saponiny, spirostadienový steroid, kyselinu chelidoniovou a další látky
- na území ČR zjištěn pouze tetraploidní počet chromozómů (2n = 36)

Literatura

Štěpánková J. [ed.] (2010): Květena České republiky 8. – Academia, Praha, 712 p.Zpracoval: Martin Dančák

Květ/Květenství

© Lubomir Kincl

pstroček dvoulistý <i>(Maianthemum bifolium)</i>

Habitus

© Lucie Kobrlová

pstroček dvoulistý <i>(Maianthemum bifolium)</i>