židoviník německý / Myricaria germanica

Synonyma

Tamarix germanica L.

Hlavní znaky

- keř
- letorosty žlutavé
- listy šupinovité, přitisklé, šedozelené, na starších větvích odstálé
- květy v koncových mnohokvětých hroznech
- koruna bílá až světle růžová
- tobolky úzce trojboce jehlancovité

Počet chromozómů: 24

Ekologie

Roste zejména na mladších štěrkových i písčitých náplavech břehů horských a podhorských vodotečí. Světlomilný druh, citlivý na vegetační zápoj.

Rozšíření

Evropa, Malá a Přední Asie.

V České republice se s jistotou přirozeně vyskytuje v Karpatském mezofytiku a oreofytiku, za sporný se považuje historický výskyt na Českokrumlovsku. Dnes roste především na březích Morávky, Lomné, Bečvy, introdukovaně na březích Kněhyně, sekundárně na výsypkách na Karvinsku. Hodnocen jako kriticky ohrožený druh (C1) české květeny.

Zajímavosti

Jediný na našem území přirozeně se vyskytující zástupce čeledi tamaryškovitých.

Literatura

Pavelka K. & Roleček J. (2012):Nový nález židoviníku německého (Myricaria germanica) v korytě Bečvy. - Acc. Carp. Occ., 3: 114-116.
Skalický V. & Kříž Z. (1990): Myricaria Desv. 
 – In: Hejný S. et Slavík B. [eds.], Květena České republiky, vol. 2. – Academia, Praha, 457-458.Zpracoval: Václav Dvořák

Květ/Květenství

© Václav Dvořák

židoviník německý <i>(Myricaria germanica)</i>

Květ/Květenství

© Radim J. Vašut

židoviník německý <i>(Myricaria germanica)</i>

Květ/Květenství

© Radim J. Vašut

židoviník německý <i>(Myricaria germanica)</i>

List

© Radim J. Vašut

židoviník německý <i>(Myricaria germanica)</i>

Habitus

© Václav Dvořák

židoviník německý <i>(Myricaria germanica)</i>

Habitus

© Michal Hroneš

židoviník německý <i>(Myricaria germanica)</i>

Habitus

© Václav Dvořák

židoviník německý <i>(Myricaria germanica)</i>