řepinka latnatá / Neslia paniculata

Synonyma

Vogelia paniculata (L.) Hornem.

Hlavní znaky

- jednoletá, drsně chlupatá bylina
- listy jednoduché, střelovitou bází objímavé
- korunní lístky zlatožluté
- plody nepukavé, kulovité, širokopřehrádečné, zralé s tvrdým oplodím, opadavé

Počet chromozómů: 14

Variabilita

V České republice se vyskytuje pouze nominátní poddruh.

Ekologie

Roste jako plevel na polích, na okrajích cest, rumištích, skládkách a navážkách stavebního materiálu. Preferuje půdy bohaté na živiny.

Rozšíření

Původní pravděpodobně jen v JZ Asii, v celé Evropě zdomácnělý druh.

V České republice roste jako archeofyt v termofytiku a v mezofytiku hojně. Ve vyšších polohách chybí nebo se vyskytuje jen přechodně.

Literatura

Dvořáková M (1992): Neslia Desv. – In: Hejný S. & Slavík B. (eds), Květena České republiky 3, Academia, Praha, 166-167.Zpracoval: Michaela NĚMCOVÁ
Recenzoval: Radim J. Vašut - BOT/BIKR

Habitus

© Martin Duchoslav

řepinka latnatá <i>(Neslia paniculata)</i>

List

© Martin Duchoslav

řepinka latnatá <i>(Neslia paniculata)</i>

Habitus

© Martin Duchoslav

řepinka latnatá <i>(Neslia paniculata)</i>

Plod

© Martin Duchoslav

řepinka latnatá <i>(Neslia paniculata)</i>