pupkovec pomněnkový / Omphalodes scorpioides

Synonyma

Cynoglossum scorpioides L.

Hlavní znaky

- jednoleté nebo dvouleté byliny
- lodyhy poléhavé až vystoupavé, 4hranné, na bázi bohatě větvené
- řapíky listů zřetelně kratší než čepel
- listy eliptické, podlouhlé, obkopinaté až kopisťovité, zejména na svrchní straně přitiskle chlupaté
- květy jednotlivé, úžlabní
- koruny tmavě modré, 3-4 mm v průměru

Počet chromozómů: 24

Ekologie

Druh stinných, vlhkých listnatých lesů nižších poloh, křovin, lesních obor a parků, kde je častou součástí jarního aspektu.

Rozšíření

Střední a východní Evropa směrem k Volze, ojediněle zasahuje do Chorvatska a Rumunska. V ČR je tento druh hojný zejména v aluviích větších řek a pahorkatinách jižní Moravy, roztroušeně i v západních, středních a východních Čechách. Západní Moravou, středními a západními Čechami prochází západní hranice areálu druhu.

Zajímavosti

Některými autory je tento druh řazen do samostatného monotypického rodu Picotia, a to na základě drobných odchylek embrya a úžlabních květů.

Podobné druhy

Literatura

Křísa B. (2000): Omphalodes Mill. – In: Slavík B. [ed.]: Květena ČR 6, Academia, Praha, 239–242.Zpracoval: Lucie Kobrlová

Plod

© Martin Duchoslav

pupkovec pomněnkový <i>(Omphalodes scorpioides)</i>

Habitus

© Lucie Kobrlová

pupkovec pomněnkový <i>(Omphalodes scorpioides)</i>

Habitus

© Václav Dvořák

pupkovec pomněnkový <i>(Omphalodes scorpioides)</i>

Habitus

© Martin Dančák

pupkovec pomněnkový <i>(Omphalodes scorpioides)</i>