vičenec písečný / Onobrychis arenaria

Hlavní znaky

- lístky 1,5-3 mm široké
- hrozny dlouze válcovité, před rozkvětem ohnuté
- koruna fialově červená, po odkvětu modrá
- lusky zaškrcované
- ostny na plodech 0,5-1,1 mm dlouhé

Počet chromozómů: 14, 28

Variabilita

V České republice roste pouze nominátní poddruh Onobrychis arenaria subsp. arenaria.

Ekologie

Roste na xerotermních stráních, na mezích, okrajích vinic a sadů, na písčinách, skalkách. Preferuje výhřevné, minerálně bohaté substráty a stanoviště s jižní expozicí.

Rozšíření

Euroasie.

V České republice se vyskytuje nejčastěji v termofytiku, vzácně ve středních polohách, roztroušeně na jižní Moravě, jen na jednotlivých lokalitách v Čechách.

Podobné druhy

Literatura

Chrtková A. (2004): Rod Onobrychis Mill. In: Slavík B. (ed.): Květena České republiky vol. 4. - Academia, Praha, 513-516.Zpracoval: Kateřina VRTALOVÁ
Recenzoval: Radim J. Vašut - systém

Květ/Květenství

© Lubomir Kincl

vičenec písečný <i>(Onobrychis arenaria)</i>

Květ/Květenství

© Jan Ševčík

vičenec písečný <i>(Onobrychis arenaria)</i>

List

© Jan Ševčík

vičenec písečný <i>(Onobrychis arenaria)</i>

Habitus

© Jan Ševčík

vičenec písečný <i>(Onobrychis arenaria)</i>

Habitus

© Jan Ševčík

vičenec písečný <i>(Onobrychis arenaria)</i>