jehlice trnitá / Ononis spinosa

Synonyma

Ononis campestris G. Koch in Koch et Ziz, O. legitima Delarbre

Hlavní znaky

- lodyhy přímé, větve s četnými krátkými a tuhými trny
- v úžlabí listenů vždy po 1 květu
- listeny mají vyvinutou čepel
- lístky úzce eliptické, na vrcholu špičaté
- koruna růžová, vzácně bílá

Počet chromozómů: 30, 32

Ekologie

Osidluje suché louky, pastviny, polní úvozy, křovinaté stráně, náspy komunikací, roste i na nádražích. Je tolerantní k zasoleným půdám.

Rozšíření

Z a stř. Evropa, jižní Skandinávie, druhotně v Severní Americe.

V České republice se vyskytuje od nížin do teplých středních poloh hojně, okrajově výše, jen v Beskydech vzácně roste v oreofytiku, vzácně roste např. v Z a J Čechách.

Podobné druhy

Literatura

Kirschner J. & Štěpánek J. (2004): Rod Ononis L. In: Slavík B. (ed.): Květena České republiky vol. 4. - Academia, Praha, 438-444.Zpracoval: Iveta BĚLICOVÁ
Recenzoval: Radim J. Vašut - BOT/BIKR

Květ/Květenství

© Martin Duchoslav

jehlice trnitá <i>(Ononis spinosa)</i>

Květ/Květenství

© Lenka Šafářová

jehlice trnitá <i>(Ononis spinosa)</i>

List

© Martin Duchoslav

jehlice trnitá <i>(Ononis spinosa)</i>

Habitus

© Jan Ševčík

jehlice trnitá <i>(Ononis spinosa)</i>

Habitus

© Jan Ševčík

jehlice trnitá <i>(Ononis spinosa)</i>