snědek pyrenejský / Ornithogalum pyrenaicum

Synonyma

Beryllis pyrenaica (L.) Salisb.
Loncomelos sphaerocarpus (Kerner) Hrouda ex Dostál
Loncomelos pyrenaicus subsp. sphaerocarpus (Kerner) Holub

Hlavní znaky

- vytrvalé, lysé, až 1 m vysoké rostliny
- cibule vejcovitá až kulovitá, bez vedlejších adventivních cibulek
- listy čárkovité, žlábkovité, zelené, vyrůstající v počtu 5-8
- květenství úzce válcovitý hrozen, složený z většího množství zelenobílých květů
- okvětí hvězdovitě rozestálé, na okraji zvlněné
- zelenavý lem na rubu prosvítavý i na líci
- tobolky kulovité až vejcovité
- semena hranatá, černá, matná

Počet chromozómů: 16, 18

Variabilita

Na základě barvy květů a tvaru tobolek jsou rozeznávány 2 poddruhy: subsp. pyrenaicum s květy žlutými a tobolkami protáhlými, který se v ČR nevyskytuje a subsp. sphaerocarpum s květy zelenavými a tobolkami vejcovitými až kulovitými.

Ekologie

Druh sušších luk, mezí, křovinatých strání či starých sadů.

Rozšíření

Střední a jihovýchodní Evropa, v ČR dnes pouze v Hostýnských vrších a Bílých Karpatech, dříve také na střední Moravě a ve východních Čechách.

Podobné druhy

Literatura

Hrouda L. (2010): Ornithogalum L. – In: Štěpánková J. [ed.], Květena České republiky, vol. 8. – Academia, Praha, 600–613.Zpracoval: Michal Hroneš

Květ/Květenství

© Martin Dančák

snědek pyrenejský <i>(Ornithogalum pyrenaicum)</i>

Květ/Květenství

© Michal Hroneš

snědek pyrenejský <i>(Ornithogalum pyrenaicum)</i>

Květ/Květenství

© Jan Ševčík

snědek pyrenejský <i>(Ornithogalum pyrenaicum)</i>

Plod

© Václav Dvořák

snědek pyrenejský <i>(Ornithogalum pyrenaicum)</i>